22 års erfarenhet av flytbryggor
Vi tillverkar 4 500 m flytbryggor varje år
18 specialister till din tjänst
Top Marine-produkter erbjuds i 22 länder
Top Marine, +46 8 684 199 00, info@topmarine.se

Var en flytbrygga bör placeras – 5 naturfaktorer att beakta

Placeringen är A och O när du överväger att skaffa en flytbrygga. Den avgör om det ens är möjligt eller ekonomiskt rimligt att montera en brygga.

Hur bedömer man lämpligheten av en plats?

Det är inte alls svårt. Nedan berättar vi vad vi brukar titta på när vi bedömer naturliga förutsättningar så att du också kan göra en första utvärdering på egen hand.

Flytbryggans placering: viktiga faktorer

Vi säger det på en gång för att spara din tid: flytbryggor kan inte placeras på öppna stränder eller vid kusten. De lämpar sig för naturligt välskyddade stränder eller hamnar skyddade som skyddas av en pir.

Du behöver bedöma följande när du granskar den eventuella platsen:

1. Isförhållandet

Du kan även samla information om isförhållanden under andra årstider än vintern. Hur?

Allt du behöver göra är att noga observera och studera vattnet med följande kunskap i bakhuvudet:

  • i avskärmade och vindskyddade bukter smälter isen utan att börja driva eller driver bara lite på grund av vindarna;
  • om det inte växer några stora träd nära stranden, är det sannolikt att packis samlas i området vintertid;
  • Man kan också avgöra isförhållandena genom att se på stenarna på stranden: om de tydligt varit i rörelse är det is som ligger bakom.

Om packis förekommer är det tyvärr väldigt tveksamt att en flytbrygga kan installeras, eftersom isen skulle förstöra den varje vinter. Om det inte finns någon alternativ plats kan du överväga att lyfta upp flytbryggan ur vattnet över vintern och sätta den tillbaka på våren. Ta dock hänsyn till kostnaden och tidsåtgången för detta.

2. Hur öppen stranden är för vinden

Vad gäller t.ex. insjöar eller åar är vinden vanligtvis inte en faktor du behöver ta hänsyn till. Men handlar det om en flytbrygga på havskusten är det däremot läge att vara försiktig.

Ingen plats längs kusten är den andra lik. I Finska viken, till exempel, är vindarna väldigt skiftande. På sommaren blåser de mestadels från väst och norr, och på vintern mestadels söderifrån. Stormvindar har också en tendens att blåsa från samma väderstreck oavsett årstid.

Du kan kontrollera den dominerande vindriktningen genom att använda en vindros. Kartorna på Global Wind Atlas hemsida är ett smidigt alternativ. Klicka på den önskade platsen och välj ”Wind Rose” i högermenyn så ser du de vanligaste vindriktningarna i området.

Wind-Rose Top Marine topmarine.se info@topmarine.ee

Bild: En skärmdump från Global Wind Atlas hemsida

När du identifierat den farligaste vindriktningen är det dags att både konsultera kartan och besöka platsen med kompass i hand för att se ifall vindarna har fritt spelrum. Eller finns det kanske något som skyddar, som en udde, halvö eller ö, som gör vågorna säkra på den valda platsen?

3. Vågornas höjd

Väderförhållandena till havs och i inlandet (sjöar, åar, dammar) är väldigt olika. Den största skillnaden mellan det öppna havet och inlandet är vågornas höjd. Längre in i landet saktas vindarna ned av skog och annan vegetation. Men ute till havs, där det inte finns något som hindrar, har vågorna en förmåga att samla fart. Vågorna är med andra ord betydligt högre på havet än på t.ex. en sjö.

Så ta reda på den genomsnittliga våghöjden på den plats du planerar att installera din flytbrygga. Kontrollera även den maximala våghöjden för att veta vilka sorters krafter din brygga måste klara.

4. Genomsnittlig vattennivå

Vattennivåerna i havet och i inre vattenvägar stiger och sjunker i takt med årstiderna och vindarna. Till exempel kan nämnas att Östersjön legat på såväl 2,5 meter över, som 1,2 meter under, sitt genomsnitt.

I inlandet beror vattennivåerna på mängden nederbörd och snö som smälter. Variationerna är som störst till våren efter en snörik vinter, eller under perioder av kraftigt regnfall.

Eftersom vattennivåerna ständigt fluktuerar, är det viktigt att ta den genomsnittliga vattennivån på den tilltänkta platsen i beaktande när du väljer flytbrygga. Men hur tar du reda på den?

Den genomsnittliga vattennivån går vanligtvis att se genom att betrakta stranden, och ett ögonmått duger gott. Om det är en obekant plats rekommenderar vi även att tala med äldre människor i området som bott där länge. De kan förse dig med information utifrån ett längre tidsperspektiv.

5. Vattendjup vid strandkanten

Om platsen ligger längs kusten kan du också ta hjälp av sjökartor som indikerar djupet (t.ex. Navionics kartor, som ofta finns tillgängliga gratis).

Hur hjälper kunskapen om vattendjupet dig i din planering?

Om du känner till det lämpliga vattendjupet från strandlinjer i genomsnitt, så kan du beräkna längden på flytbryggan som avgör dess slutgiltiga kostnad.

Om du känner till det lämpliga vattendjupet från strandlinjer i genomsnitt, så kan du beräkna längden på flytbryggan som avgör dess slutgiltiga kostnad. Till exempel, om strandlinjen är grund och vattendjupet som krävs för att kunna förtöja din båt ligger långt ut från strandkanten krävs det en väldigt lång brygga och hela projektet blir ganska orimligt på grund av den höga kostnaden.

Avslutningsvis

Låt oss gå igenom de viktigaste punkterna igen.

Flytbryggor kan monteras i hamnar som skyddas av en pir eller vid en naturligt välskyddad strand. Flytbryggan står inte emot naturens krafter vid en oskyddad strand eller kust.

Fem faktorer som måste bedömas när man besöker platsen:

  • isförhållanden
  • hur öppen stranden är för vinden
  • vågornas höjd
  • genomsnittlig vattennivå
  • vattendjup vid strandkanten.

Kontakta vår expert längst ner på sidan om du har frågor om vad du läst eller vill diskutera installationen av flytbryggan.

Var den här artikeln intressant och informativ?

Andra artiklar som kan intressera dig

Varför välja Top Marine?

Toppkvalitet
100 % produktkunskap
Service med omsorg
Säkerhet och naturskydd
Professionell installation
Ett bra pris
Leveranstid
Standarder
Inställning
Top Marine topmarine.se info@topmarine.ee
Be en expert om hjälp