22 års erfarenhet av flytbryggor
Vi tillverkar 4 500 m flytbryggor varje år
18 specialister till din tjänst
Top Marine-produkter erbjuds i 22 länder
Top Marine, +46 8 684 199 00, info@topmarine.se

Hollola båtklubbs hamn; Hirvisaari, Finland

”Top Marine agerade mycket professionellt vid anbudslämnandet och under förhandlingarna: referenserna och översikter över tillverkningen bidrog till att övertyga oss om att företaget var pålitligt och att projektet skulle lyckas.

Både den verkställande direktören och projektledaren tog i alla avseenden hänsyn till våra behov och önskemål. Top Marine höll sina löften och fullgjorde alla avtalsenliga åtaganden korrekt. Även pris-kvalitetsförhållandet var bra.

Jag vågar därför rekommendera Top Marine även till andra företag och seglingsklubbar vilket jag för övrigt redan har gjort!

Sammanfattningsvis kan jag säga att det är ett suveränt företag som säkert hittar nya kunder och uppdrag, även här vid Päijänne sjö i Finland”.

Jouko Chrons
Kommendör

Om Hollola båtklubb

Hollola båtklubb grundades 1985. I början av 2020 hade den 149 medlemmar. Klubben är medlem i Segling och Båtsport i Finland.

Klubbens hemmahamn ligger i Messilä i Hollola kommun där även klubbhuset ”Loistomessi” ligger. 1996 förvärvade klubben en egen hamn på ön Hirvisaari i Päijänne sjö. Den har förtöjningsplatser för klubbmedlemmars båtar, bastu, grillplats, två hus för övernattning och toaletter.

Referenser

Vi tecknade avtalet hösten 2018 och inledde montering av kajerna i början av november. Hamnen blev färdig den 16 november 2018.

En utmaning under arbetet var att transportera produkterna till ön Hirvisaari eftersom färden på Päijänne sjö var lång och tog lång tid. Dessutom sattes vårt monteringsteam upprepade gånger på prov av stormväder som är typiskt för november.

Under uppdraget ersatte vi den gamla uttjänta träkajen med en ny L-formad betongponton. Detta resulterade i nya förankringsplatser med bojar och mer vågskyddade platser bakom betongpontonen.

Totalt monterade vi två betongpontoner på 2,4 x 12 meter och i vinkel mot dessa en tredje betongponton med samma mått. För trygg förtöjning försåg vi kajerna med fendrar och stolppollare där båtar kan förtöjas bekvämt.

Lösningen för förankring av båtar bygger på elva 120-litersbojar som hålls säkert på plats av 2 000 kg betongankare.

Varför välja Top Marine?

Toppkvalitet
100 % produktkunskap
Service med omsorg
Säkerhet och naturskydd
Professionell installation
Ett bra pris
Leveranstid
Standarder
Inställning
Top Marine topmarine.se info@topmarine.ee
Be en expert om hjälp